Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃŚTWA DANYCH?

Administratorem strony jest Piotr Szybilski INDIVE,  Warszawa 00-503, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP 7262609088, REGON 380461519.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Piotr Szybilski INDIVE,  Warszawa 00-503, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP 7262609088, REGON 380461519.

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, złożyć reklamację czy skontaktować się z administratorem.

Twoje dane są przechowywane przez nas na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Unii Europejskiej.
Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają one Twoje dane przed utratą,
zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem. Dostęp do Twoich
danych mają wyłącznie upoważnione osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub
wydawniczą serwerów. Pomimo regularnego nadzoru, nie jest jednak możliwe zapewnienie całkowitej
ochrony przed wszelkim ryzykiem.

Twoje dane są przekazywane przez Internet w formie zaszyfrowanej. W tym celu wykorzystujemy protokół
SSL (Secure Socket Layer) dla transmisji danych.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Przekazywane dane mają charakter poufny. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadkach w których uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu
na konieczność wykonania umowy lub w ramach quasi-umownego stosunku, podstawą przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania
obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Inną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jeśli
przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub stron trzecich
i jednocześnie Twoje interesy, prawa podstawowe i wolności nie wymagają ochrony Twoich danych
osobowych. W zakresie tej Polityki Prywatności zawsze wskazujemy na prawną podstawę wykorzystywaną
do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez firmę danych osobowych, osobom korzystającym z Serwisu przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO).
 3. Prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO).
 4. Prawo do ich ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

A także prawo:
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO).

Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem furrrrniture@gmail.pl. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez administratora danych. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

 1. USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ ODBIORCY DANYCH:

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane pochodzące z ruchu na stronie Sklepu – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Płatności online obsługiwane przez Blue Media S.A. - z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718 (NIP: 585-13-51-185, REGON 191781561, KRS: 0000320590).
 2. mBank S.A., Prosta 18 00-850 Warszawa (NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, KRS: 0000025237)
 3. Hostingodawcom.
 4. Platformie Shoper będącej dostawcą platformy sprzedażowej.
 5. Google z usługą analytics adres: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 6. PIXEL FACEBOOK adres: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem strony, klient musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przekazanych z zamówieniem jest realizacja zamówienia.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.

Serwis nie przetwarza danych dotyczących płatności. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie operatora płatności, posiadającej status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej.

Faktury. W związku ze złożonym zamówieniem wymagane będzie wystawienie faktury przez Administratora, w tym celu przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje. Przy składaniu reklamacji klient przekazuje Administratorowi dane zawarte w reklamacji, i są one przetwarzane w celu realizacji procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku wypełnienie przez Administratora prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail a Administrator przetwarza je w celu przesyłania newslettera.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania firmy, chyba że wcześniej Administrator otrzyma prośbę o rezygnację z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Klient przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania z Administratorem kontaktu.

Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków. Jeżeli Klient rozpocznie składanie zamówienia, ale nie dokończy tego procesu, otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości finalizacji transakcji. W tym celu przetwarzane są dane osobowe w postaci adresu e-mail.

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE:

Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • korzystać z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce Klienta. Należy pamiętać jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, jak również w celu korzystania z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Cookies podmiotów trzecich. Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. I korzysta w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Klienta. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka.

 1. LOGI SERWERA:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta klient. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl